Fundusze europejskie

Oferta Instytutu w zakresie funduszy europejskich

Od 2003 r. z sukcesami pozyskujemy środki finansowe z funduszy europejskich na projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne, inwestycyjne, szkoleniowe i z budowania kapitału ludzkiego
- w 2004 r. Instytut uzyskał akredytację PARP na działalność doradczą w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
- zrealizowaliśmy wiele projektów w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (programy POIG – Innowacyjna Gospodarka, POKL- Kapitał Ludzki i inne),

Obecnie prowadzimy działania w ramach nowej perspektywy 2014-2020.

Oferta w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich:
• doradztwo w zakresie wyboru funduszy pomocowych (wyszukiwanie programów operacyjnych i konkursów, odpowiadających potrzebom przedsiębiorstwa),
• opracowywanie dokumentacji do złożenia wniosku o uzyskanie bezzwrotnej pomocy (dotacji),
• monitorowanie procesu rozpatrywania złożonych wniosków o dotacje,
• odpowiedzialne zarządzanie projektami po uzyskaniu dotacji (poprzez m.in. przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej, realizacje wymogów dot. zasady konkurencyjności i promocji, współpraca przy kontrolach podczas trwania projektów).

Ogłoszenia o przetargach

  • Warszawa, dn. 21 grudnia 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT


W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjne usprawnienie skrinningu raka piersi: program szkoleniowo – edukacyjny dla osób z niepełnosprawnością wzrokową” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. (IRE) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie oprogramowania wspomagającego proces badań palpacyjnych rozpoznawania raka piersi.

Czytaj dalej