„Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD”

Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o. w Partnerstwie z APPLiA Polska realizuje w okresie od 2.03.2020r. do 28.02.2022r. projekt pn. „Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD”, finansowany z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej (link do strony MF EOG: www.eeagrants.org).

Cele i oczekiwane efekty projektu:

Zwiększenie kadry techników AGD poprzez zachęcenie uczniów szkół technicznych do zawodu technika AGD, podniesienie wizerunku zawodu technika wśród młodzieży, dostarczenie praktycznego kompendium uporządkowującego wiedzę z wielu dziedzin niezbędną w wykonywaniu zawodu technika AGD, dostosowanie wiedzy do zmian technologicznych w sprzęcie AGD (innowacje technologiczne, Smart Home), jak i dostosowanie umiejętności miękkich do profilu nowego konsumenta.
0 EUR
Całkowita wartość projektu
0 EUR
Wysokość dofinansowania
0 EUR
Całkowita wartość projektu
0 EUR
Wysokość dofinansowania

Planowane działania:

  1. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez uczniów/ce i nauczycieli:
    a) Zajęcia z zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej(IPC)
    b) Teoretyczna i praktyczna wiedza z technologii oraz rozwiązań sieciowych CISCO ICND 1
    c) Doradztwo indywidualne dla uczniów biorących udział w projekcie
  2. Organizacja staży zawodowych związanych z tematyką szkoleń w projekcie.

Ponadto projekt obejmuje zakup doposażenia dla szkolnych pracowni.

Pełna informacja dostępna jest w Biurze Projektu w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie.

Ogłoszenia o przetargach

Aktualnie brak.

Skontaktuj się z nami

Przewiń do góry