Aktualności

zapraszamy do współpracy

Pozyskiwanie dofinansowania z nowej perspektywy programowej funduszy europejskich 2014-2020

Instytut zaprasza do współpracy wszystkie podmioty, nie tylko z branży elektronicznej, które poszukują odpowiednich dla siebie programów pomocowych w celu pozyskania bezzwrotnych dotacji na cele badawczo-rozwojowe, inwestycyjne i szkoleniowe.

Instytut wspiera przedsiębiorstwa i inne podmioty (jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego) w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie wraz z pozostałą niezbędną dokumentacją projektową (biznes plany, studia wykonalności, strategie, analizy finansowe, agendy badawcze, harmonogramy rzeczowo-finansowe itp.).