O nas​

Instytut Rynku Elektronicznego (IRE) prowadzi działalność o charakterze badawczym, doradczym oraz szkoleniowym. Od ponad 28 lat specjalizujemy się w szeroko pojętym sektorze elektronicznym (ICT) poprzez m.in. doradztwo, realizowane w oparciu o doświadczenie, głęboką wiedzę i bieżący monitoring tego rynku. Niezależnie od branży zajmujemy się usługami w zakresie: szkoleń zawodowych, badań rynku, tworzenia studiów wykonalności i biznes planów, formułowania strategii działania przedsiębiorstw, analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw i badania ich otoczenia konkurencyjnego oraz pozyskiwania finansowania z funduszy europejskich na ich rozwój.
Instytut jest firmą członkowską Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji – KIGEIT Jesteśmy instytucją szkoleniową zarejestrowaną w RIS pod nr 2.14/00494/2015.

Osiągnięcia

Ważniejsze pozycje w dorobku IRE

Usługi konsultingowe i opracowania strategiczno-rynkowe dla instytucji rządowych

 • Agencji Rozwoju Przemysłu (3-etapowy projekt: „Restrukturyzacja Polskiego Przemysłu Elektro nicznego” wspólnie z firmą Arthur D.Little International)
 • Ministerstwa Gospodarki (analiza konkurencyjności sektora elektronicznego w Polsce, koncepcja przystąpienia Polski do światowego porozumienia ITA /Information Technology Agreement/, doradztwo przy formułowaniu dokumentu rządowego „Strategia dla przemysłu elektronicznego do 2010 / 2020 r.”
 • Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) w zakresie opracowań dot. przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego

Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych, seminariów, misji handlowych

 • „Elektroniczny Plener” organizowany corocznie w latach 1994-2000 wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji,
 • I i II Międzynarodowa Konferencja Inwestycji Zagranicznych w Przemyśle Elektronicznym i Elektrotechnicznym w Polsce ; na zlecenie PAIZ,
 • Merytoryczna i logistyczna organizacja misji handlowych w Polsce dla firm japońskich, izraelskich, amerykańskich i korporacji międzynarodowych (np. Panasonic, Philips)

Czynny udział doradczy w transformacji polskiego rynku telekomunikacyjnego

 • Wykonanie licznych dokumentacji przetargowych na świadczenie usług telekomunikacyjnych: lokalnych, międzystrefowych i UMTS

Wykonanie dokumentacji wnioskowych na pozyskanie funduszy europejskich

 • Dla przedsiębiorstw i innych podmiotów (uczelni, szkół, organizacji pozarządowych): m.in. Politechniki Warszawskiej, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Przychodni Novum, Zespołu Szkół dla Dorosłych w Raciążu, Urzędu Miasta Łodzi, UM Olecko, UM Ostróda, Urzędu m.st. Warszawa i in.

Zarządzanie projektami funduszy europejskich

 • Samodzielnie i w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędem Miasta Łodzi, Powiatem Zduńskowolskim i in. (projekty własne i prowadzone na zlecenie przedsiębiorstw)

Rekomendacje

Klientami IRE są w większości przedsiębiorstwa elektroniczne i innowacyjne podmioty MŚP także z innych branż, jak również polskie i zagraniczne instytucje rządowe, samorządowe, międzynarodowe firmy konsultingowe, stowarzyszenia przedsiębiorców i inne organizacje pozarządowe m.in. z obszaru edukacji.
Współpracujemy z uczelniami, szkołami kształcenia ogólnego i zawodowego oraz ich organami prowadzącymi; zarówno z sektora publicznego jak i niepublicznego.
Instytut od daty utworzenia ściśle współpracuje z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji [KIGEiT].

Dziękujemy Instytutowi Rynku Elektronicznego za ogromny wkład rzetelnej pracy i sprawnego działania w czasie przygotowywania wniosków, realizacji projektów, zarządzania nimi oraz pomyślnego ich zamknięcia i rozliczenia
Stefan Kamiński
Prezes zarządu KIGEiT
Rekomendujemy Instytut Rynku Elektronicznego jako firmę, która posiada profesjonalną, doświadczoną kadrę i która w ciągu kilku lat naszej współpracy wykonała wiele niezbędnych badań rynkowych do tworzenia i realizowania strategii działania naszej firmy.
Marek Bokuniewicz
Dyrektor, DSV Trading S.A. (Pioneer)

WYBRANE REKOMENDACJE:

Ministerstwo gospodarki
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC)
Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego (JETRO)
International Development Center of Japan (IDCJ)
Taipei Economic & Cultural Office
Irlandzka Rada Handlu
Electronic Industries Association of Japan (EIAJ)
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki Telekomunikacji (KIGEiT)
International Trade Centre (przy WTO)

Firmy konsultingowe, banki

Arthur D. Little International, Dusseldorf
Coopers & Lybrand Polska
Bank Handlowy Warszawa
Cap Gemini Ernst & Young Polska
CDM Grupy PeKaO S.A.
Mc Kinsey & Company Poland

Polskie i zagraniczne firmy z branży elektronicznej, informatycznej i telekomunikacyjnej

7bulls.com
Abakus
Acnet
Alcatel Polska
Ammono
AutoGuard
Bezeq Izrael
Canon Polska
Cyfral Łódź
Daewoo Electronics Poland
DGT Gdańsk
DSV Trading (Pioneer)
Electronic Power & Market
Elzab Zabrze
Ericsson
Exatel
Europejska Grupa Doradcza
Fabryka Kabli „Ożarów”
General Electric
Hewlett Packard Polska
IBM Polska
Initel Warszawa (Fujitsu)
Itochu Corp.Japan
Izo-Erg Gliwice
JTT Wrocław
KGHM Metale
LG Electronics Polska (Goldstar)
LORO
Lucent Technologies (AT&T)
Lukas Wrocław
Medicomp Warszawa
Mera Błonie
Microdis
Mikrotel Gdańsk
Mitsui & Co.
Nichimen Electronics Poland (Sharp)
Nokia Polska
Nortel Wrocław
Nissho Iwai Corporation
OCE Polska
OKI Europe
Panasonic Polska
Philips Polska
Philips Communication Systems, Netherlands
Pilicka Telefonia
Polar S.A.
Polfer Warszawa
Polkomtel, Plus GSM
Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), Era GSM
Proelco Pruszcz Gdański
RAAB Karcher
RENEX
Ricoh Polska
Robert Bosch
Samsung Corporation H.Q., Korea
Schott Glas
Schroder Polska
SensorNet
Siemens
Sony Poland
Tel-Energo
Tele Danmark International
Telefon 2000
Telefonia Lokalna S.A.
Telekomunikacja Polska S.A. (TP S.A.)
Teletra-Komtrans S.A.
Telkom-Telos Kraków
Telpod Kraków
Thomson Polkolor
Thomson Polska
Tonsil Września
TP Invest
US WEST Polska
Veris Warszawa
ZWUT Siemens
WorldSpace Inc.

W GRONIE NASZYCH KLIENTÓW ZNALEŹLI SIĘ M.IN.:

 1. Organizacje międzynarodowe, rządowe i samorządowe
  • Ministerstwo Gospodarki
  • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  • Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ)
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC)
  • Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego (JETRO)
  • Taipei Economic & Cultural Office
  • Irlandzka Rada Handlu
  • Electronic Industries Association of Japan (EIAJ)
  • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki Telekomunikacji (KIGEiT)
  • International Development Center of Japan (IDCJ)
  • International Trade Centre (przy WTO)
 2. Firmy konsultingowe, banki
  • Arthur D. Little International, Dusseldorf
  • Coopers & Lybrand Polska
  • Bank Handlowy Warszawa
  • Cap Gemini Ernst & Young Polska
  • CDM Grupy PeKaO S.A.
  • Mc Kinsey & Company Poland
 3. Polskie i zagraniczne firmy z branży elektronicznej, informatycznej i telekomunikacyjnej
  • 7bulls.com
  • Abakus
  • Acnet
  • Alcatel Polska
  • Ammono
  • AutoGuard
  • Bezeq Izrael
  • Canon Polska
  • Cyfral Łódź
  • Daewoo Electronics Poland
  • DGT Gdańsk
  • DSV Trading (Pioneer)
  • Electronic Power & Market
  • Elzab Zabrze
  • Ericsson
  • Exatel
  • Europejska Grupa Doradcza
  • Fabryka Kabli „Ożarów”
  • General Electric
  • Hewlett Packard Polska
  • IBM Polska
  • Initel Warszawa (Fujitsu)
  • Itochu Corp.Japan
  • Izo-Erg Gliwice
  • JTT Wrocław
  • KGHM Metale
  • LG Electronics Polska (Goldstar)
  • LORO
  • Lucent Technologies (AT&T)
  • Lukas Wrocław
  • Medicomp Warszawa
  • Mera Błonie
  • Microdis
  • Mikrotel Gdańsk
  • Mitsui & Co.
  • Nichimen Electronics Poland (Sharp)
  • Nokia Polska Nortel Wrocław
  • Nissho Iwai Corporation
  • OCE Polska
  • OKI Europe
  • Panasonic Polska
  • Philips Polska
  • Philips Communication Systems, Netherlands
  • Pilicka Telefonia
  • Polar S.A.
  • Polfer Warszawa
  • Polkomtel, Plus GSM
  • Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), Era GSM
  • Proelco Pruszcz Gdański
  • RAAB Karcher
  • RENEX
  • Ricoh Polska
  • Robert Bosch
  • Samsung Corporation H.Q., Korea
  • Schott Glas
  • Schroder Polska
  • SensorNet
  • Siemens
  • Sony Poland
  • Tel-Energo
  • Tele Danmark International
  • Telefon 2000
  • Telefonia Lokalna S.A.
  • Telekomunikacja Polska S.A. (TP S.A.)
  • Teletra-Komtrans S.A.
  • Telkom-Telos Kraków
  • Telpod Kraków
  • Thomson Polkolor
  • Thomson Polska
  • Tonsil Września
  • TP Invest
  • US WEST Polska
  • Veris Warszawa
  • ZWUT Siemens
  • WorldSpace Inc.

Historia

Instytut został utworzony w kwietniu 1993r., jako wspólne przedsięwzięcie 3 podmiotów: Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki (obecnie „… i Telekomunikacji”), Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku (COBRESPU) oraz Instytutu Łączności. Podstawowym celem działalności Instytutu miała być integracja polskiego środowiska elektronicznego, które separując się od sektorowej polityki centralizmu sprzed roku 1980, często działało w odosobnieniu. Promowanie rzetelnych, ugruntowanych na rynku firm, o długofalowej strategii, działających w poszanowaniu konsumenta oraz zwalczanie szarej strefy – to kolejne cele działalności Instytutu. Realizując je Instytut w październiku 1993r. powołał „KLUB QS” – dobrowolne zrzeszenie dostawców sprzętu elektronicznego. Rola Klubu QS polegała na ochronie konsumentów przed nierzetelnymi dostawcami oraz krajowego rynku elektroniki przed nieuczciwą konkurencją i nielegalnym importem przez przyznawanie prawa członkom KLUBU do umieszczania na produktach promocyjnego znaku towarowego QS (hologram). Integracji środowiska i promowaniu branży służyły organizowane przez Instytut międzynarodowe konferencje, seminaria oraz spotkania istotne dla kontaktowania się polskich firm ze środowiskiem zagranicznych producentów czy też inwestorów. Nowa rzeczywistość gospodarcza będąca następstwem uwolnienia gospodarki od „sterowania odgórnego” ukazywała bariery rozwojowe branży elektronicznej, które w swojej działalności przełamywał Instytut. Zidentyfikowany brak wiedzy o sektorze, znajomości konkurencji oraz brak działalności marketingowej w polskiej branży elektronicznej spowodował działania w Instytucie prowadzące do uruchomienia badań rynkowych i cyklicznego wykonywania standardowych raportów o rynku audio-wideo i komputerowym. Zakres analiz szybko rozszerzono o rynki: telekomunikacyjny, podzespołów elektronicznych, a następnie sprzęt gospodarstwa domowego. Naturalnym rozszerzeniem oferty rynkowej Instytutu w oparciu o wykorzystanie nagromadzonej w wyniku badań, głębokiej, branżowej wiedzy stały się usługi doradcze. Obecnie główną osią działalności IRE jest propagowanie rozwoju potencjału wytwórczego sektora i poziomu kompetencji jego pracowników w wyniku finansowania tych działań z funduszy europejskich a także zarządzanie realizowanymi w tym celu projektami.

Kalendarium:

2023
2023

przygotowywanie projektów w ramach nowej perspektywy programowej funduszy europejskich 2021-2027
2021-2022
2021-2022

Kontynuacja finansowanych z funduszy europejskich oraz uruchomienie dwóch projektów z funduszy EOG.

2015-2020
2015-2020

realizacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w tym m.in. 6 projektów szkolnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych  województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

2013-2015
2013-2015

współpraca z KIGEiT przy realizacji projektu „Kino za Rogiem”

2012-2014
2012-2014

realizacja projektów w zakresie edukacji szkolnej w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy, UM Łodzi, Powiatem Zduńskowolskim;

2012-2014
2012-2014

współpraca z KIGEiT przy wdrażaniu usługi „Zaufany Dostawca Europejski”

2010-2013
2010-2013

udział w realizacji projektu "Wykorzystanie modeli scoringowych w zwiększaniu efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach"

2009-2010
2009-2010

współrealizacja 2 - letniego programu „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Branży Elektronicznej”

2009
2009

wydanie opracowania „20-lecie elektroniki polskiej”

2008
2008

współrealizacja projektu dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego”

2007
2007

wykonanie opracowania „Analiza Konkurencyjności Sektora Elektronicznego w Polsce” dla Ministerstwa Gospodarki

kontynuacja działań na rzecz wspierania działań polskich przedsiębiorstw w pozyskiwaniu funduszy unijnych w nowej perspektywie programowej 2007-2013.

2006-2008
2006-2008

udział w 3 - letnim, międzynarodowym projekcie unijnym "Secure Force"

2006
2006

rozszerzenie akredytacji PARP na kolejne trzy programy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

2005
2005

modernizacja własnej bazy informatycznej oraz witryny internetowej z wykorzystaniem programów unijnych

2003-2004
2003-2004

uzyskanie akredytacji PARP w zakresie programów doradczych Phare2002 i 2003 oraz funduszy strukturalnych (SPO WKP)

2002
2002

współpraca z Min. Gospodarki przy opracowaniu „Strategii dla przemysłu elektronicznego do roku 2010”

1999
1999

nowa siedziba Instytutu (Stępińska 22/30)

1997
1997

opracowanie dla Rządu Polskiego polskiej propozycji uczestniczenia w ogólnoświatowym porozumieniu: Information Technology Agreement (ITA)

1996-1997
1996-1997

współudział w programie doradczym dla rządowego projektu: „Restrukturyzacja polskiego przemysłu elektronicznego”

1994-2000
1994-2000

zorganizowanie corocznych spotkań firm elektronicznych „Forum Elektroniki”

1994
1994

wydanie I edycji raportów rynkowych

1993-1994
1993-1994

zorganizowanie i prowadzenie Klubu QS („Quality System” - dobrowolnego zrzeszenia dostawców sprzętu elektronicznego)

1993
1993

utworzenie Instytutu (założyciele: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki, Instytut Łączności)

Skontaktuj się z nami

Przewiń na górę