800px-Flag_of_Europe

Oferta Instytutu w zakresie funduszy europejskich

Od 2003 r. z sukcesami pozyskujemy środki finansowe z funduszy europejskich na projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne, inwestycyjne, szkoleniowe i z budowania kapitału ludzkiego.
W 2004 r. Instytut uzyskał akredytację PARP na działalność doradczą w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
Zrealizowaliśmy wiele projektów w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (programy POIG – Innowacyjna Gospodarka, POKL- Kapitał Ludzki i inne) oraz 2014-2020.

Obecnie prowadzimy działania w ramach perspektywy 2014-2020.

Oferta w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich:

  • doradztwo w zakresie wyboru funduszy pomocowych (wyszukiwanie programów operacyjnych i konkursów, odpowiadających potrzebom przedsiębiorstwa),
  • opracowywanie dokumentacji do złożenia wniosku o uzyskanie bezzwrotnej pomocy (dotacji),
  • monitorowanie procesu rozpatrywania złożonych wniosków o dotacje,
  • odpowiedzialne zarządzanie projektami po uzyskaniu dotacji (poprzez m.in. przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej, realizacje wymogów dot. zasady konkurencyjności i promocji, współpraca przy kontrolach podczas trwania projektów).

Skontaktuj się z nami

Przewiń na górę