Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o. w Partnerstwie z APPLiA Polska realizuje w okresie od 2.03.2020r. do 28.02.2022r. projekt pn. „Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD”, finansowany z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej (link do strony MF EOG: www.eeagrants.org). Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Cele i oczekiwane efekty projektu:

Zwiększenie kadry techników AGD poprzez zachęcenie uczniów szkół technicznych do zawodu technika AGD, podniesienie wizerunku zawodu technika wśród młodzieży, dostarczenie praktycznego kompendium uporządkowującego wiedzę z wielu dziedzin niezbędną w wykonywaniu zawodu technika AGD, dostosowanie wiedzy do zmian technologicznych w sprzęcie AGD (innowacje technologiczne, Smart Home), jak i dostosowanie umiejętności miękkich do profilu nowego konsumenta.
0 EUR
Całkowita wartość projektu
0 EUR
Wysokość dofinansowania
0 EUR
Całkowita wartość projektu
0 EUR
Wysokość dofinansowania

Planowane działania:

  1. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez uczniów/ce i nauczycieli:
    a) Zajęcia z zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej(IPC)
    b) Teoretyczna i praktyczna wiedza z technologii oraz rozwiązań sieciowych CISCO ICND 1
    c) Doradztwo indywidualne dla uczniów biorących udział w projekcie
  2. Organizacja staży zawodowych związanych z tematyką szkoleń w projekcie.

Ponadto projekt obejmuje zakup doposażenia dla szkolnych pracowni.

Pełna informacja dostępna jest w Biurze Projektu w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie.

Informacje o projekcie

W Polsce zawód technika napraw AGD jest zagrożony z uwagi na brak osób do zastąpienia starzejącej się kadry.

Według szacunków APPLiA Polska serwisy naprawiające w Polsce to w 90% małe i mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają łącznie ok. 1,9 tys. techników AGD. Dodatkowo ok. 200 techników zatrudniają producenci AGD w swoich własnych serwisach fabrycznych. Jak wykazują badania APPLiA Polska z ostatnich lat – 80% właścicieli punktów serwisowych jako największe wyzwanie wskazuje brak odpowiednich specjalistów na rynku pracy oraz starzejącą się kadrę. Ponad 30% zatrudnionych techników ma 50 i więcej lat. Niezbędne jest podjęcie działań w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania branży napraw urządzeń.

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy APPLiA Polska w partnerstwie z Instytutem Rynku Elektronicznego przygotowała „Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD”. Projekt został najwyżej oceniony w konkursie oraz uzyskał finansowanie w ramach „Programu Edukacja” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Komponent III).

Realizowany w latach 2020-2022 projekt ma przyczynić się do zmiany postrzegania zawodu jako nowoczesnego i wykorzystującego innowacyjne technologie. Drugim celem jest bezpośrednie wsparcie przyszłych techników AGD poprzez dostarczenie kompleksowego zbioru wiedzy z informacjami z wielu dziedzin, których znajomość jest niezbędna w tym zawodzie.

Projekt zakłada, przy wykorzystaniu doświadczenia obu partnerów projekt, opracowanie podręcznika z kursem on-line, którego zadaniem będzie ukierunkowanie oraz rozwinięcie dodatkowych umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia wykonywania zawodu technika AGD. Pilotażowy kurs zostanie przeprowadzony we współpracy z kilkoma szkołami branż. (odpowiedzialność IRE) oraz serwisami AGD z całej Polski.

Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu „Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD”, Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na druk materiałów szkoleniowych do projektu. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF

Pobierz PDF

Warszawa, dn. 10 luty 2022 r.

Skontaktuj się z nami

Przewiń na górę