„Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych”

Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o. w Partnerstwie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego realizuje w okresie od 1.10.2021r. do 30.09.2023r. projekt pn. „Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych”, finansowany z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej (link do strony MF EOG: www.eeagrants.org). Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Cele i oczekiwane efekty projektu:

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie do systemu kształcenia formalnego (do szkoły budowlanej realizującej proces edukacyjny nadzorowany przez Min. Edukacji i Nauki) zawodu regulowanego w specjalności rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż nadzorowanego przez Min. Rozwoju, Pracy i Technologii. Projekt w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne proponuje rozwiązanie łączące zawodowe kształcenie w systemie formalnym z obszarem pozaszkolnych form szkolenia zawodowego – kształcenie dualne.
Rezultat długofalowy- wdrożenie do kształcenia zawodowego w systemie formalnym pierwszego zawodu regulowanego, stanowiące poligon doświadczalny dla kolejnych wdrożeń z listy 32 zawodów w branży budowlanej.
0 EUR
Całkowita wartość projektu
0 EUR
Wysokość dofinansowania
0 EUR
Całkowita wartość projektu
0 EUR
Wysokość dofinansowania

Planowane działania:

 1. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez uczniów/ce i nauczycieli:
  a) Zajęcia z zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej(IPC)
  b) Teoretyczna i praktyczna wiedza z technologii oraz rozwiązań sieciowych CISCO ICND 1
  c) Doradztwo indywidualne dla uczniów biorących udział w projekcie
 2. Organizacja staży zawodowych związanych z tematyką szkoleń w projekcie.

Ponadto projekt obejmuje zakup doposażenia dla szkolnych pracowni.

Pełna informacja dostępna jest w Biurze Projektu w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie.

Informacje o projekcie

Jednym z gł. zadań projektu będzie przygotowanie dydaktyczne i formalne szkoły w tym kadry dydaktycznej do prowadzenia kształcenia zawodowego w zakresie zawodów regulowanych. W ramach projektu opracowane zostaną:

 • podstawa programowa dla kształcenia montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych w systemie szkolenia formalnego,
 • program szkolenia,
 • niezbędne materiały i narzędzia dydaktyczne,
 • zaprojektowanie i wykonanie stanowisk dla prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego,
 • przygotowanie procesu walidacji i certyfikacji po zakończonym szkoleniu, w tym akredytacji procesu szkolenia prawnie wymaganego dla szkoleń zawodowych w zakresie zawodów regulowanych,
 • szkolenie kadry dydaktycznej szkoły, przygotowanie kompetencyjne kadry do prowadzenia nauki w przedmiocie: montaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych – montaż i demontaż,
 • pilotażowe wdrożenie w 3 szkołach zawodowych,
 • badania ewaluacyjne,
 • wydarzenia upowszechniające (konferencje ogólnopolskie)

Ogłoszenia o przetargach

Aktualnie brak.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu „Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD”, Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na druk materiałów szkoleniowych do projektu. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF

Pobierz PDF

Warszawa, dn. 10 luty 2022 r.

Skontaktuj się z nami

Przewiń na górę