Wyniki I-go konkursu „Ścieżki SMART”

W dn. 20.10.2023r. ogłoszona została lista przedsiębiorstw MSP, które pozyskały dotację na realizację projektów badawczo-rozwojowych z nowej perspektywy finansowej 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Działanie ma na celu zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw. Dofinansowanie pozyskało 198 projektów na 1496 złożonych w konkursie.

Przewiń na górę