Ścieżka SMART

Od 21 lutego 2023 trwa nabór projektów z tzw. Ścieżki SMART w ramach nowej perspektywy programowej 2021-2027, programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Uruchomione są równolegle dwa konkursy: w NCBiR dla dużych przedsiębiorstw i w PARP – dla mikro, małych i średnich (MSP). W konkursach zabezpieczono rekordowe budżety na dotacje: 667 mln zł dla dużych przedsiębiorstw I  4,45 mld zł dla MSP.

Wnioski można składać do 12 kwietnia br.

Nowoczesny technik AGD

W dniu 12 maja 2022 r. odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów uczniom, którzy ukończyli kurs „Nowoczesnego technika AGD” w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie, realizowany w ramach pilotażowego wdrożenia zajęć  w projekcie finansowanym z funduszy EOG. Projekt  pt.”Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD” realizował Instytut Rynku Elektronicznego w partnerstwie z APPLiA Polska.

Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD

W dniach 27-28 lutego 2022 odbyło się w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku ostatnie wspólne spotkanie uczestników projektu pt. ”Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD”.  Partnerzy projektu – Instytut i APPLiA Polska podsumowali wyniki projektu, a także nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia kursu wdrożeniowego uczniom z Zespołu Szkół Technicznych.

Nowy projekt funduszy EOG

W dniu 1 października  2021r. ruszył kolejny projekt Instytutu finansowany z funduszy EOG. Projekt pt. „Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych” realizowany będzie przez najbliższe 2 lata w partnerstwie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie do systemu kształcenia formalnego zawodu regulowanego w specjalności rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż.

Nowoczesny Technik AGD

Realizowany przez Instytut wspólnie ze Związkiem Pracodawców AGD – APPLiA Polska projekt pn. „Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD”, finansowany z funduszy EOG, wkracza w decydującą fazę realizacji. Od października 2021 ruszają pilotażowe zajęcia w 5 wybranych szkołach w Polsce. Głównym celem projektu jest dostarczenie kompendium uporządkowującego wiedzę z wielu dziedzin niezbędną w wykonywaniu zawodu technika AGD i zwiększenie oraz doskonalenie kadry techników AGD w Polsce.

FGTIME w czasie pandemii COVID-19

W dniach 8-11.03.2021r. odbyło się 13 Forum Gospodarcze TIME „Gospodarka EU 2030” – największe wydarzenie sektora IVT w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas licznych paneli dyskusyjnych debatowano o prawnych aspektach cyfrowego biznesu, finansowaniu odbudowy gospodarki po pandemii i perspektywach rozwoju na kolejne lata. W związku z COVID-19 po raz pierwszy w historii Forum odbywało się w formule on-line.

Kolejny projekt szkolny

Instytut od października 2020r. rozpoczął kolejny projekt szkolny, dofinansowany z funduszy europejskich pn. „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki”. Bezpośrednim beneficjentem jest Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gostyninie, zaś wsparcie polega na realizacji studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli, kursów i zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażeniu pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt.

PROJEKTY SZKOLNE

Instytut od września 2019 r. rozpoczął realizację dwóch nowych projektów szkolnych dofinansowanych z funduszy europejskich, polegające na organizowaniu w trzech szkołach warszawskich i w Zespole Szkół w Karczewie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz nauczycieli (w tym studiów podyplomowych), a także na doposażeniu pracowni zawodowych ww. Szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Realizacja projektów przewidziana jest na 2 lata. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach konkursu z Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przewiń na górę