Zakończony projekt

Instytut Rynku Elektronicznego w dniu dzisiejszym złożył końcową dokumentację zamykającą projekt pt. “Skuteczny mechatronik/informatyk wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach”. Projekt realizowany był w Technikum Mechatronicznym nr 1 w Warszawie w ramach konsorcjum z m.st. Warszawa Dzielnicą Mokotów , a wśród osiągniętych rezultatów wymienić należy m.in.:

  • podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 14 nauczycieli;
  • podwyższenie wiedzy i umiejętności uczniów w ramach specjalistycznych kursów zawodowych przez 147 uczniów;
  • zwiększenie kompetencji praktycznych poprzez odbycie staży zawodowych przez 2 nauczycieli i 12 uczniów;
  • doposażenie pracowni zawodowych w specjalistyczny sprzęt dydaktyczno-zawodowy
Przewiń na górę