Nowoczesny Technik AGD

Realizowany przez Instytut wspólnie ze Związkiem Pracodawców AGD – APPLiA Polska projekt pn. „Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD”, finansowany z funduszy EOG, wkracza w decydującą fazę realizacji. Od października 2021 ruszają pilotażowe zajęcia w 5 wybranych szkołach w Polsce. Głównym celem projektu jest dostarczenie kompendium uporządkowującego wiedzę z wielu dziedzin niezbędną w wykonywaniu zawodu technika AGD i zwiększenie oraz doskonalenie kadry techników AGD w Polsce.

FGTIME w czasie pandemii COVID-19

W dniach 8-11.03.2021r. odbyło się 13 Forum Gospodarcze TIME „Gospodarka EU 2030” – największe wydarzenie sektora IVT w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas licznych paneli dyskusyjnych debatowano o prawnych aspektach cyfrowego biznesu, finansowaniu odbudowy gospodarki po pandemii i perspektywach rozwoju na kolejne lata. W związku z COVID-19 po raz pierwszy w historii Forum odbywało się w formule on-line.

Kolejny projekt szkolny

Instytut od października 2020r. rozpoczął kolejny projekt szkolny, dofinansowany z funduszy europejskich pn. „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki”. Bezpośrednim beneficjentem jest Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gostyninie, zaś wsparcie polega na realizacji studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli, kursów i zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażeniu pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt.

PROJEKTY SZKOLNE

Instytut od września 2019 r. rozpoczął realizację dwóch nowych projektów szkolnych dofinansowanych z funduszy europejskich, polegające na organizowaniu w trzech szkołach warszawskich i w Zespole Szkół w Karczewie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz nauczycieli (w tym studiów podyplomowych), a także na doposażeniu pracowni zawodowych ww. Szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Realizacja projektów przewidziana jest na 2 lata. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach konkursu z Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

FGTIME PO RAZ JEDENASTY

W dniach 4-5 marca 2019 odbyło się 11 Forum Gospodarcze TIME pt. Sieci 5G dla przemysłu 4.0. Wzięło w nim udział ponad 700 uczestników (w tym tradycyjnie- Instytut Rynku Elektronicznego). Debata dotyczyła warunków oraz koniecznych zmian dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0, w tym podkreślono konieczność włączenia w ten proces małych i średnich przedsiębiorstw.

Sztuczna Inteligencja!

W dniach 6-7 marca 2017r. odbyło się 9 Forum gospodarcze TIME pt. „Sztuczna inteligencja”, które jest wspólnym przesłaniem dwóch głównych izb gospodarczych przemysłu cyfrowego w Polsce: Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Celem było sprofilowanie specjalizacji polskiego przemysłu cyfrowego w sposób odpowiadający jego możliwościom i aspiracjom.

Misją wszystkich dotychczasowych edycji Forum Gospodarczego TIME (FG TIME) była prezentacja dorobku oraz prognozowanie kierunku rozwoju przemysłu ICT (elektroniki, komunikacji i technik informacyjnych). Więcej informacji o Forum na stronie: fgtime.org.pl

Przewiń do góry