PROJEKTY SZKOLNE

Instytut od września 2019 r. rozpoczął realizację dwóch nowych projektów szkolnych dofinansowanych z funduszy europejskich, polegające na organizowaniu w trzech szkołach warszawskich i w Zespole Szkół w Karczewie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz nauczycieli (w tym studiów podyplomowych), a także na doposażeniu pracowni zawodowych ww. Szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Realizacja projektów przewidziana jest na 2 lata. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach konkursu z Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przewiń na górę