BIULETYN ELEKTRONICZNY

IRE na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji wydaje półrocznie aktualizowaną informację o rynku elektronicznym w Polsce.

W lipcu 2016 został wydany nr 2/2016 ww. biuletynu. Według zawartych tam informacji w sektorze prowadzi działalność 6.964 przedsiębiorstw produkcyjnych, których przeważającą większość (ponad 91%) stanowią mikro-przedsiębiorstwa do 9 pracowników. Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 zachowało rosnący od 2013 roku trend i wyniosło 52 tys. osób. Produkcja sprzedana wyniosła 34,6 mld zł, zachowując podobnie jak w przypadku zatrudnienia – trend rosnący.

Przewiń na górę