PROGRAM SEKTOROWY DLA ELEKTRONIKI

Miło nam poinformować w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, że dzisiaj (29.09.2016 roku) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło oficjalnie nabór wniosków do Konkursu nr 7 w ramach Programu sektorowego „IUSER”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.

Głównym celem Programu Sektorowego IUSER jest zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej (IUSER) w perspektywie roku 2023. Program sektorowy IUSER został zainicjowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT).

Cele szczegółowe programu IUSER to:
• Wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w sektorze producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej;
• Zwiększenie liczby innowacyjnych produktów i procesów oraz ich wdrożeń w sektorze;
• Wsparcie procesów rozwoju i implementacji technologii dedykowanych branży energetyki rozsianej oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych klasy smart grid;
• Poprawa efektywności energetycznej gospodarki w oparciu o produkty i procesy opracowywane w ramach programu.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu Sektorowego IUSER to:
• Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych;
• Sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych;
• Technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej;
• Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M;
• Rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

Szczegółową Agendę Badawczą znajdą Państwo tutaj.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu IUSER to 125 mln zł. Beneficjentami Programu mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców.

Przewiń na górę