BONY DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zachęcamy przedsiębiorstwa z woj.mazowieckiego do składania wniosków o uzyskanie dofinansowania na doradztwo oraz prace badawczo-rozwojowe.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) prowadzi m.in. nabory na konkursy:

1.Bon na doradztwo
Do 2 listopada mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą wnioskować o bony na doradztwo o wartości od 10 tys. zł do nawet 70 tys. zł. Jest to doradztwo w zakresie m.in. opracowania strategii rozwoju firmy, monitorowania biznesu i prognozowania, które pozwolą na określenie kierunków dalszego rozwoju działalności. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z doradztwa w zakresie transferu technologii, a także specjalistycznych usług związanych z wprowadzeniem nowego produktu, usługi lub rozwiązania procesowego (np. usług laboratoryjnych, pomiarowych, diagnostycznych, certyfikacyjnych, testowania produktu lub technologii). Bony można również przeznaczyć na usługi usprawniające zarządzanie firmą, analizy marketingowe i finansowo-ekonomiczne.
Przedsiębiorca może otrzymać do 60% zwrotu kosztów kwalifikowalnych projektu.

2.Bon na innowacje
Od 31 października do wyczerpania alokacji w ramach konkursu o dofinansowanie projektów B+R mogą ubiegać się mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa posiadające status spin-off.
Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na zakupie wyników prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.
Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 200 tys. zł.

Instytut wspiera przedsiębiorstwa przy sporządzeniu dokumentacji wnioskowej oraz późniejszej realizacji i rozliczaniu projektów.

Więcej informacji: mazowia.eu

Przewiń na górę