Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o. w Partnerstwie z Gminą Karczew realizuje w okresie od 2.09.2019r. do 30.09.2021r. projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel główny i oczekiwane efekty projektu:

Celem projektu jest wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego (technik/mechanik pojazdów samochodowych i technik spedytor) poprzez doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie.
0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania
0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania

Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu „Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczestników projektu. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF

Pobierz PDF

Warszawa, dn. 28 stycznia 2022 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu „Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć w zakresie umiejętności uniwersalnych. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF

Pobierz PDF

Warszawa, dn. 24 października 2019 r.

Skontaktuj się z nami

Przewiń na górę