„Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej”

Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o. w Partnerstwie z Gminą Karczew realizuje w okresie od 2.09.2019r. do 30.09.2021r. projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel główny i oczekiwane efekty projektu:

Celem projektu jest wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego (technik/mechanik pojazdów samochodowych i technik spedytor) poprzez doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie.
0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania
0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania

Ogłoszenia o przetargach

Aktualnie brak.

Skontaktuj się z nami

Przewiń do góry