Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o. w Partnerstwie z m.st. Warszawa Dzielnicą Mokotów realizuje w okresie od 01.03.2023r. do 30.12.2023r. projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Skuteczny mechatronik/informatyk wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel główny i oczekiwane efekty projektu:

Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb obecnego i przyszłego rynku pracy i wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach w ramach zawodów technik mechatronik i technik informatyk, poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych 140 uczennic/ów i 11 nauczycieli z Technikum Mechatronicznego nr1 z Warszawy.
0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania
0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania

Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu „Skuteczny mechatronik/informatyk wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu w zakresie Prince2 Foundation. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF.

Pobierz PDF

Pobierz wzór oferty

Warszawa, dn. 11.09.2023r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu „Skuteczny mechatronik/informatyk wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć w zakresie doradztwa zawodowego i umiejętności uniwersalnych. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF.

Pobierz PDF

Pobierz wzór oferty

Warszawa, dn. 11.09.2023r.

Skontaktuj się z nami

Przewiń na górę