„Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki”

Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o. w Partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa oraz z firmą TP Teltech sp. z o.o. realizuje w okresie od 2.09.2019r. do 30.09.2021r. projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki – interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel główny i oczekiwane efekty projektu:

Celem projektu jest wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego elektroników, informatyków i teleinformatyków poprzez doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli z trzech szkół w Warszawie (ZS nr 36, ZS nr 37 i ZSEiL).
0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania
0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania

Ogłoszenia o przetargach

Aktualnie brak.

Skontaktuj się z nami

Przewiń do góry