Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. wraz z Partnerem: Gminą Miastem Koszalin realizuje w okresie od 1.01.2018r. do 30.09.2019r. projekt pn. „Kształceni dla gospodarki 4.0” w ramach Osi priorytetowej RPZP.08 Edukacja, Działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Cel główny i oczekiwane efekty projektu:

Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie w okresie realizacji projektu poprzez:

 1. Zajęcia specjalistyczne z nowoczesnej elektroniki i informatyki zakończone certyfikatami powiązane z profilem kształcenia i wybrane przy udziale pracodawców.
 2. Program doradztwa edukacyjno-zawodowego rozwijającego umiejętności miękkie niezbędne na rynku pracy.
 3. Staże zawodowe dla 100 uczniów w ramach współpracy z firmami z województwa zachodnio-pomorskiego.
 4. Nowoczesne doposażenie bazy dydaktycznej szkoły konsultowane ze środowiskiem pracodawców odzwierciedlające naturalne warunki pracy, zgodne z podstawą programową kształcenia na kierunkach występujących w szkole.
 5. Aktualizację wiedzy i doskonalenie umiejętności i kompetencji 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych w postaci szkoleń z IPC i CISCO.
0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania
0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania

Planowane działania:

 1. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez uczniów/ce i nauczycieli:
  a) Zajęcia z zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej(IPC)
  b) Teoretyczna i praktyczna wiedza z technologii oraz rozwiązań sieciowych CISCO ICND 1
  c) Doradztwo indywidualne dla uczniów biorących udział w projekcie
 2. Organizacja staży zawodowych związanych z tematyką szkoleń w projekcie.

Ponadto projekt obejmuje zakup doposażenia dla szkolnych pracowni.

Pełna informacja dostępna jest w Biurze Projektu w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie.

Ogłoszenia o przetargach

Aktualnie brak.

Skontaktuj się z nami

Przewiń na górę