Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. wraz z Partnerem: Powiatem Ostródzkim realizuje w okresie od 1.09.2017r. do 30.09.2019r. projekt „Młodzi bliżej rynku pracy – dzięki szkoleniom zawodowym i stażom” w ramach Osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Cel główny i oczekiwane efekty projektu:

Podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 uczniów z Technikum nr3 w Ostródzie poprzez organizację kursów wzmacniających kompetencje zawodowe ww. uczniów, szkolenia dla 16 nauczycieli w tym organizację studium podyplomowego dla 1 nauczyciela oraz poprzez zrealizowanie staży zawodowych związanych z kursami dla uczniów biorących udział w projekcie i 4 nauczycieli 

0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania
0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania

Planowane działania:

 1. Pogłębione diagnozowanie i wsparcie uczniów biorących udział w projekcie pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji / umiejętności zawodowych i kompetencji miękkich niezbędnych na rynku pracy. 
 2. Specjalistyczne zajęcia z zakresu: 
  a) programowania sterowników typu PLC do obsługi automatyki w nowoczesnych kotłowniach; 
  b) kurs na uprawnienia grupy G2-enrgetyki cieplnej; 
  c) diagnostyka pojazdów w praktyce oraz diagnostyka instalacji i urządzeń elektrycznych; 
  d/ transmisja cyfrowa w pojazdach, sieć CAN – jej diagnostyka oraz układy Centralnej Elektroniki; 
  e/ kurs na uprawnienia elektryczne SEP klasy „E” do 1kV; 
  f/ kurs IT Essentials PC Hardware and Software; 
  g/ kurs VLOS (Visual Line Of Sight) 
  h/ szkolenie z branżowego zawodowego języka angielskiego; 
  i/ obsługa oprogramowania LabView i Multisim z kartą NI Elvis; 
  j/ szkolenie Autodesk Inventor; 
  k/ studia podyplomowe, kierunek informatyka przemysłowa.
 3. Staże zawodowe związane z tematyką ww. szkoleń i kursów. 

Ponadto projekt obejmuje zakup doposażenia dla szkolnych pracowni. 

Pełna informacja dostępna jest w Biurze Projektu w Technikum nr3 w Ostródzie.

Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W zawiązku z realizacją projektu „Młodzi bliżej rynku pracy – dzięki szkoleniom zawodowym i stażom” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu VLOS. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF

Warszawa, dn. 16 września 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W zawiązku z realizacją projektu „Młodzi bliżej rynku pracy – dzięki szkoleniom zawodowym i stażom” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF

Warszawa, dn. 8 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W zawiązku z realizacją projektu „Młodzi bliżej rynku pracy – dzięki szkoleniom zawodowym i stażom” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF

Warszawa, dn. 1 lutego 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W zawiązku z realizacją projektu „Młodzi bliżej rynku pracy – dzięki szkoleniom zawodowym i stażom” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na catering. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF

Warszawa, dn. 13 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W zawiązku z realizacją projektu „Młodzi bliżej rynku pracy – dzięki szkoleniom zawodowym i stażom” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń.W zawiązku z realizacją projektu „Młodzi bliżej rynku pracy – dzięki szkoleniom zawodowym i stażom” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na catering. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF

Warszawa, dn. 6 listopada 2017 r.

Skontaktuj się z nami

Przewiń na górę