Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o. w Partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie realizuje w okresie od 1.10.2020r. do 31.10.2022r. projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel główny i oczekiwane efekty projektu:

Celem projektu jest wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego, odpowiadającego na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy w ramach zawodów technik informatyk, technik elektronik, technik obsługi turystycznej i technik ekonomista, poprzez doskonalenie zawodowe 90 uczennic/uczniów i 10 nauczycieli z Technikum Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej–Curie w Gostyninie.
0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania
0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania

Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 9 wyjazdów studyjnych. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF

Pobierz PDF

Pobierz wzór oferty

Warszawa, dn. 3 października 2022 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć w zakresie szkoleń informatycznych. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF

Pobierz PDF

Warszawa, dn. 20 września 2022 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją projektu „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i umiejętności uniwersalnych. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF

Pobierz PDF

Warszawa, dn. 3 grudnia 2020 r.

Skontaktuj się z nami

Przewiń na górę