Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. wraz z Partnerami:– Miastem st. Warszawa/Dzielnica Wola i Żoliborz, Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o. i Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2017 do 31.10.2018 r. realizuje projekt „Młodzi bliżej rynku pracy – kształcenie zawodowe elektroników i informatyków” w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel główny i oczekiwane efekty projektu:

Wzrost wiedzy i umiejętności dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy w zawodach elektronik i informatyk u 200 uczennic i uczniów z 2 szkół woj. mazowieckiego tj. Technikum Elektronicznego Nr 1 z Zespołu Szkół Nr 36 im M.Kasprzaka i Technikum Elektronicznego Nr 3 z Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul.gen.Zajączka w Warszawie.

0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania
0
Całkowita wartość projektu
0
Wysokość dofinansowania

Planowane działania:

  1. Specjalistyczne zajęcia z zakresu:
    1. techniki światłowodowej;
    2. techniki druku 3D;
    3. symulacji procesów elektronicznych;
  2.  Zajęcia uzupełniające wiedzę i z rozwijania kompetencji miękkich;
  3. Staże zawodowe.

Ponadto projekt obejmuje zakup doposażenia dla szkolnych pracowni i organizację imprezy pn „Bliżej rynku pracy”.

Pełna informacja dostępna jest w biurze Projektu przy ul.Stępińskiej 22/30 lokal 201 (siedziba Instytutu).

Ogłoszenia o przetargach

Aktualnie brak.

Skontaktuj się z nami

Przewiń na górę